Produktionen

Renrum

All beredning och fyllning sker i renrum (SS-EN/ISO14644-1 klass 8, GMP EU klass D). Detta för att vi alltid garanterar högsta möjliga produktionshygien. Vi följer givetvis också de standarder som omfattar städning, personlig hygien och klädsel.

Kvalitet

LTF:s löfte till våra kunder är att vi alltid sätter kvalitet i centrum. Vårt kvalitetsledningssystem är certifierat enligt ISO 13485 avseende tillverkning av medicintekniska produkter och uppfyller ISO 22716  (GMP för kosmetik).

Planlösning

Fabriken är designad med tanke på hygien, säkerhet och optimalt flöde. Renrummen är indelade i celler så att öppna produkter aldrig kommer i kontakt med varandra via luften. I lokalerna råder övertryck och dubbla dörrar skapar slussar som omöjliggör ofiltrerad luft att komma in.

Brandfarlig vara

Vi har speciellt designade och godkända utrymmen och maskiner för lagring, beredning och fyllning av brandfarlig vara.

Vatten

Vi producerar allt vårt processvatten i en egen RO-anläggning, vilket ger oss vattenkvaliteten Aqua Purificata enligt Farmakopé Europa.